Asset Publisher Asset Publisher

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Nadleśnictwo Trzcianka otrzymało w tym roku dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej pn.”Utworzenie ogródka dydaktycznego wraz z wiatą i wyposażeniem na terenie Szkółki Gospodarczej Nadleśnictwa Trzcianka”.

W ramach projektu powstała wiata edukacyjna wraz z ogródkiem dydaktycznym wyposażonym w rabaty wyniesione, tablice edukacyjne oraz miejsce ogniskowe.
Od wiosny będą odbywać się w tym miejscu zajęcia oraz warsztaty polegające na przygotowaniu domków dla owadów, materiału sadzeniowego do nasadzeń oraz budek lęgowych dla ptaków.
Miejsce wyposażone jest także w kosze do segregacji śmieci oraz zbiorniki do zbierania wody opadowej, która będzie wykorzystywana do podlewania nasadzeń.
Realizacja przedsięwzięcia, którego celem jest rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez utworzenie ogródka dydaktycznego
oraz budowa wiaty edukacyjnej przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych wszystkich grup społecznych i wiekowych.
Wysokość przyznanej dotacji: 80 000,00 zł, co stanowi 80% całkowitej wartości projektu.