Asset Publisher Asset Publisher

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POIIŚ

Nazwa projektu:
"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Akcja gaśnicza na terenie Nadleśnictwia Trzcianka - fot.: Lidia Janas

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Przeznaczenie dofinansowania: W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Trzcianka realizowana będzie inwestycja związana z budową dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Lipinki.

Wartość projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 56 500 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000 zł

Więcej informaji o projekcie