Aktualności

Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzciana z dnia 24.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Trzcianka wchodzą w życie następujące regulaminy:

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż różnych gatunków drewna wielowymiarowego oraz sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Ogłoszenia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie kandydatów na