Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Trzcianka
Nadleśnictwo Trzcianka
67 216 32 40
67 216 33 02

ul. Ogrodowa 2

64-980 Trzcianka

 

Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Trzcianka jest Renata Gracoń

e-mail: iodtrzcianka@pila.lasy.gov.pl

tel.: 67 210 10 66


Rachunek bankowy:

PKO BP O/Trzcianka
75 1020 3844 0000 1102 0006 9062


NIP: 763-001-17-24
REGON: 570064493


Pokaż Nadleśnictwo Trzcianka na większej mapie

Nadleśniczy
Radosław Gostołek
67 216 32 40
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Paweł Przychodniak
67 216 32 40
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu
Aleksandra Warnkowska
67 216 32 40
Główny Księgowy
Jacek Nowak
67 216 32 40, kom. 660 797 422
Inżynier nadzoru
Renata Gracoń
67 216 32 40, kom. 660 677 038
Inżynier nadzoru
Zbigniew Gradek
67 216 32 40, kom. 698 673 820
Sekretarz
Mariola Witulska
67 216 32 40, kom. 883 321 092

Inspektor Ochrony Danych

Renata Gracoń
Inspektor Ochrony Danych
Phone number: 67 216 32 40, kom. 660 677 038

Stanowisko ds. Pracowniczych

Arleta Ławniczek
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 67 216 32 40, kom. 883 320 037

Stanowisko ds. Informatyki

Tomasz Witkowski
Starszy specjalista ds. informatyki
Phone number: 67 216 32 40, kom. 660 797 428

Posterunek Straży Leśnej

Przemysław Borżdyński
Starszy strażnik leśny
Phone number: kom. 660 797 424
Jan Isajewicz
Strażnik leśny
Phone number: kom. 660 797 425

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Drzewiecka
Specjalista SL - Hodowla lasu, szkółkarstwo, edukacja leśna, ochrona przyrody, turystyka
Phone number: 67 216 32 40, kom. 660 797 420
Konrad Drzewiecki
Specjalista SL - Łowiectwo, ochrona lasu, ochrona p-poż., lasy niepaństwowe
Phone number: 67 216 32 40, kom. 604 762 824
Mariusz Danilewicz
Specjalista - Ewidencja i sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych, administracja SILP
Phone number: 67 216 32 40, kom. 660 797 441
Karolina Herba
Specjalista SL - Użytkowanie lasu, sprzedaż drewna
Phone number: 67 216 32 40, kom. 883 368 623
Dawid Domagała
Instruktor techniczny
Phone number: 67 216 32 40, kom. 883 327 435
Monika Bartol
Starszy Specjalista SL - Stan posiadania, mapa numeryczna, urządzanie lasu
Phone number: 67 216 32 40, kom. 660 797 405

Dział Finansowo-Księgowy

Dorota Wojtysiak
Starszy księgowy - Kasa, bank, gospodarka magazynowa
Phone number: 67 216 32 40, kom. 883 328 587
Kamila Księżak
Starsza księgowa - Należności, zobowiązania, VAT, ZFŚS
Phone number: 67 216 32 40, kom. 883 366 415
Agnieszka Wawrzyniak
Starszy księgowy - Płace, ZUS
Phone number: 67 216 32 40
Paulina Jaworska
Starszy księgowy - ZUL, ZFŚS
Phone number: 67 216 32 40
Kamila Mikołajczyk
Księgowy - ZUL
Phone number: 67 216 32 40

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Natalia Rapke
Specjalista ds. administracji w zakresie gospodarki łąkowo - rolnej i BHP
Phone number: 67 216 32 40, kom. 660 797 443
Monika Majchrzycka
Starszy specjalista ds. administracji
Phone number: 67 216 32 40, kom. 883 352 092
Agnieszka Kukawka
Starszy specjalista ds. inwestycji, remontów i gospodarki wodnej
Phone number: 67 216 32 40, kom. 660 797 431
Jakub Świątnicki
Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych
Phone number: 67 216 32 40, kom. 511 091 795