Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 17 procent lasów w Polsce. Ponad 70 procent starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictwa zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych;
 • organizuje wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasu oraz prowadzą bank danych o lasach.

Powierzchnia lasów prywatnych, pozostająca w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Trzcianka wynosi około 800 ha. Powierzchnia lasów prywatnych, pozostająca w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Trzcianka wynosi około 800 ha. Sprawy wykonywania nadzoru regulowane są szczegółowo w zawartym porozumieniu  pomiędzy Nadleśniczym a Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim.
Lasy prywatne znajdujące się na terenie gminy Szydłowo, nadzorowane są przez własne służby Starostwa Pilskiego.

W nadleśnictwie osobą zajmującą się sprawami nadzoru nad lasami prywatnymi jest Jędrzej Ziółkowski
tel. 67 216 32 40
kom. 789 869 918


Wykaz telefonów leśniczych zajmujących się również sprawami nadzoru lasów prywatnych:

 • Robert Domagała tel. 502-680-618 (obręb ewid. Niekursko)
 • Adam Patynowski tel. 502-680-879 ( obręb ewid. Wrząca, Łomnica, Biała, Kępa, Stobno)
 • Janusz Wojtysiak tel. 502-681-247 ( obręb ewid. Dłużewo)
 • Andrzej Wicher tel. 502-682-858 (obręb ewid. Straduń, Dłużewo)
 • Jacek Mierzejewski tel. 502-683-012 (obręb ewid. Przyłęg, Smolarnia, Rychlik, Straduń)
 • Mateusz Disterheft tel. 502-681-287 (obręb ewid. Straduń)
 • Rafał Maćkowiak tel. 502-711-224 (obręb ewid. Dzierżązno W., Górnica, Przyłęki, Kocień W.)
 • Radosław Klimczak tel. 502-711-788 (obręb ewid. Teresin, Rudka, Radolin, Nowa Wieś)
 • Maciej Matela tel. 502-712-881 (obręb ewid. Bukowiec, Kuźnica Cz.,Radolinek, Radosiew,Zofiowo)
 • Julian Raczkowski tel. 502-713-541 (obręb ewid. Siedlisko, Runowo)
 • Andrzej Glapiński tel. 502-713-971 ( obręb ewid. Gajewo, Jędrzejewo, Średnica, Bukowiec, Przyłęki)