Lista aktualności Lista aktualności

Narada specjalistów do spraw ochrony przeciwpożarowej lasu

13. kwietnia 2023 roku Nadleśnictwo Trzcianka gościło uczestników narady poświęconej zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej lasów.

Spotkanie, od powitania gremium, rozpoczął Nadleśniczy – dr inż. Radosław Gostołek, życząc jednocześnie owocnych obrad.

Podczas posiedzenia zostały poruszone najważniejsze zagadnienia organizacyjne z zakresu ochrony ppoż. oraz szczegółowe wytyczne na 2023 rok.

Jedną z ważniejszych kwestii było przedstawienie sposobów zagospodarowania terenu po pożarze, który miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Trzcianka w kwietniu 2019 roku.

Od momentu pożaru infrastruktura przeciwpożarowa znacznie się rozwinęła - wybudowano nową wieżę obserwacyjną z kamerą HDTV na terenie Leśnictwa Lipinki oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy o objętości 50 m3 zlokalizowany w Leśnictwie Pańska Łaska.

Stwierdzono również, iż bardzo przydatne w zapobieganiu powstawania pożarów, podczas bezpośredniej akcji gaśniczej oraz przy dogaszaniu pożarzyska mogą okazać sie zakupione termowizory i dron z termowizją.