Aktualności

Dnia 15 kwietnia 2024r. Pan Tomasz Partyka Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka Pana Andrzeja Liperta, zatrudnionego dotychczas na stanowisku Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż różnych gatunków drewna wielowymiarowego oraz sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Ogłoszenia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia