Asset Publisher Asset Publisher

Nowy Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

W trzcianeckiej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej już działa Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, który monitoruje obszar Nadleśnictwa Trzcianka oraz Nadleśnictwa Krzyż pod względem powstania pożarów lasu.

   W skład monitoringu wchodzą dwie kamery, jedna usytuowana jest w Jędrzejewie a druga w Dębogórze.
   W najbliższych latach planowane jest powiększenie systemu monitoringu o następną kamerę.
   Dzięki obrazom przesyłanym do punktu, dyżurne przy współpracy ze strażakami są w stanie szybko zareagować w przypadku powstania pożaru na terenach leśnych.