Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Lasy naszego nadleśnictwa są miejscem zarówno czynnego jak i biernego wypoczynku ludności w postaci turystyki pieszej i rowerowej. Wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu nadleśnictwo utworzyło ścieżkę dydaktyczną o charakterze przyrodniczo-leśnym, aby w ten sposób przybliżyć wszystkim chętnym las jako system przyrodniczy, a także zapoznać z cząstką prac wykonywanych przez leśników.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Bukówką"
Ścieżka  „Nad Bukówką" położona koło miejscowości Smolarnia, na obrzeżu Puszczy Drawskiej. Trasa wiedzie wzdłuż Stawu Rychlickiego i rzeczki Bukówki. Staw utworzono niegdyś poprzez spiętrzenie Bukówki dla uzyskania napędu dla nieistniejącego obecnie młyna wodnego we wsi Rychlik.  Najbardziej atrakcyjny pod względem przyrodniczym fragment ścieżki prowadzi przez park podworski położony na obszarze wyraźnie wykształconego ozu Najbardziej atrakcyjny pod względem przyrodniczym fragment ścieżki prowadzi przez park podworski położony na obszarze wyraźnie wykształconego ozu (piaszczystego grzbietu), utworzonego podczas ostatniego zlodowacenia. Rosnący tutaj drzewostan posiada cechy lasu pierwotnego, a długoletnia, choć początkowo nieoficjalna ochrona, nadała parkowi charakter siedliska naturalnego. Rośnie tu wiele okazałych drzew, największy z nich, to około 400 letni, pomnikowy dąb szypułkowy „Wojtek" o obwodzie 7,5 m i wysokości ok. 24 m. Obok niego znajduje się kilka innych nieco młodszych okazów tego samego gatunku, które razem stanowią grupę pomników przyrody. Ponadto prócz dębów rosną tu ponad 200 letnie okazy sosny, klony, jawory i lipy. Na końcu ścieżki pod starymi lipami znajduje się mały cmentarzyk, jest na nim pochowany jeden z pierwszych Nadleśniczych – Bensch. W pobliżu ścieżki znajduje się również pamiątka historyczna „Buki graniczne Księstwa Warszawskiego”. Dookoła rozlewiska pojawiła się flora torfowiskowa, między innymi występuje tu żurawina błotna. W runie leśnym nie brak, będących pod ochroną, zawilców, przylaszczek, a także konwalii majowej i kokoryczek. Z ptaków dostrzec czasami można remiza i jego wiszące na gałęziach krzewów gniazdo, a także błękitnego zimorodka. Na rozlewisku Bukówki zobaczyć można „chaty" przybyłych tu kilka lat temu bobrów.
    W ramach ścieżki oznakowano trzy trasy: o długości 2 km, 4,5km i 6,5 km. Z myślą o uatrakcyjnieniu wypoczynku przygotowano – kładki, pomosty, ławeczki, parking, wiatę z miejscem na ognisko i małym placem zabaw dla dzieci oraz 13 tablic informacyjnych na trasie.