Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie - zakup gruntów leśnych

Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail: trzcianka@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2, 64-980 Trzcianka.

Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) propozycję ceny.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stronie BIP Nadleśnictwa w zakładce:
Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 216 32 40 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.