Asset Publisher Asset Publisher

Prace odnowieniowe dobiegają końca

W tym roku w trzcianeckich lasach posadziliśmy ponad 1 700 000 szt. sadzonek!

   Dominującym gatunkiem przeznaczonym do odnowienia była sosna, która świetnie sobie radzi na ubogich, piaszczystych glebach. W miejscach gdzie gleba była żyźniejsza posadziliśmy dęba oraz buka.

   Oprócz drzew posadziliśmy całą gamę krzewów takich jak: bez czarny, głóg, róża dzika, trzmielina oraz wiele innych.