Asset Publisher Asset Publisher

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 18 - 20.12.2017r.

wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej

na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value

Forests) do kategorii 3.1 (Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu

widzenia gospodarki leśnej) oraz 3.2 (Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary

gospodarki leśnej), Nadleśnictwo Trzcianka zweryfikowało zapisaną w obowiązującym

planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o

szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce -

lipiec 2006 r.

Kategoria HCVF

Kryteria wyznaczania

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki leśnej

buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

Grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

 

 

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.1 oraz 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce:

Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF