Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Trzcianka
Nadleśnictwo Trzcianka
67 216 32 40
67 216 33 02

ul. Ogrodowa 2

64-980 Trzcianka

 

Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Trzcianka jest Renata Gracoń

e-mail: iodtrzcianka@pila.lasy.gov.pl

tel.: 67 210 10 66


Rachunek bankowy:

PKO BP O/Trzcianka
75 1020 3844 0000 1102 0006 9062


NIP: 763-001-17-24
REGON: 570064493


Pokaż Nadleśnictwo Trzcianka na większej mapie

p. o. Nadleśniczego
Radosław Gostołek
67 216 32 40
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Przychodniak
67 216 32 40
Główny Księgowy
Jacek Nowak
67 210 10 75, kom. 660 797 422
Inżynier nadzoru
Renata Gracoń
67 210 10 66, kom. 660 677 038
Inżynier nadzoru
Zbigniew Gradek
67 210 10 74, kom. 698 673 820
Sekretarz
Mariola Witulska
67 210 10 72, kom. 883 321 092

Inspektor Ochrony Danych

Renata Gracoń
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 67 210 10 66, kom. 660 677 038

Specjalista ds. Pracowniczych

Teresa Buksik
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 210 10 93, kom. 883 354 497
Arleta Ławniczek
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 210 10 79, kom. 883 320 037

Specjalista ds. informatyki i zamówień publicznych

Tomasz Witkowski
Starszy specjalista ds. informatyki i zamówień publicznych
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 428

Posterunek Straży Leśnej

Przemysław Borżdyński
Starszy strażnik leśny
Tel.: kom. 660 797 424
Jan Isajewicz
Strażnik leśny
Tel.: kom. 660 797 425

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Drzewiecka
Specjalista SL - Hodowla lasu, szkółkarstwo, edukacja leśna, ochrona przyrody, turystyka
Tel.: 67 210 10 65, kom. 660 797 420
Lidia Janas
Starszy Specjalista SL - Hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona p-poż., lasy niepaństwowe
Tel.: 67 210 10 67, kom. 660 797 442
Konrad Drzewiecki
Specjalista SL - Łowiectwo, ochrona lasu, ochrona p-poż., lasy niepaństwowe
Tel.: 67 210 10 64, kom. 604 762 824
Mariusz Danilewicz
Specjalista - Ewidencja i sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych, administracja SILP
Tel.: 67 210 10 88, kom. 660 797 441
Rafał Cieślak
Starszy specjalista SL - Użytkowanie lasu, sprzedaż drewna, administracja SILP
Tel.: 67 210 10 90, kom. 660 797 434
Aleksandra Warnkowska
Starszy specjalista SL - Użytkowanie lasu, sprzedaż drewna
Tel.: 67 210 10 92
Monika Bartol
Starszy Specjalista SL - Stan posiadania, mapa numeryczna, urządzanie lasu
Tel.: 67 210 10 92, kom. 660 797 405

Dział Finansowo-Księgowy

Dorota Wojtysiak
Starszy księgowy - Kasa, bank, gospodarka magazynowa
Tel.: 67 210 10 78, kom. 883 328 587
Kamila Księżak
Księgowa - Należności, zobowiązania, VAT
Tel.: 67 210 10 77, kom. 883 366 415

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Natalia Rapke
Specjalista ds. administracji w zakresie gospodarki łąkowo - rolnej i BHP
Tel.: 67 210 10 70, kom. 660 797 443
Monika Majchrzycka
Starszy specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych
Tel.: 67 210 10 69, kom. 883 352 092
Agnieszka Kukawka
Starszy specjalista ds. inwestycji, remontów i gospodarki wodnej
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 431
Patrycja Buksik
referent ds. administracji
Tel.: 67 210 10 68, kom. 883 327 435
Karolina Herba
Starszy referent ds. administracji - Sekretariat
Tel.: 67 216 32 40, kom. 883 368 623