Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Trzcianka
Nadleśnictwo Trzcianka
67 216 32 40
67 216 33 02

ul. Ogrodowa 2

64-980 Trzcianka

 

Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Trzcianka jest Renata Gracoń

e-mail: iodtrzcianka@pila.lasy.gov.pl

tel.: 67 210 10 66


Rachunek bankowy:

PKO BP O/Trzcianka
75 1020 3844 0000 1102 0006 9062


NIP: 763-001-17-24
REGON: 570064493


Pokaż Nadleśnictwo Trzcianka na większej mapie

Nadleśniczy
Radosław Gostołek
67 216 32 40
Zastępca Nadleśniczego
Aleksandra Ziółkowska
67 216 32 40
Główny Księgowy
Jacek Nowak
67 216 32 40, kom. 660 797 422
Inżynier nadzoru
Renata Gracoń
67 216 32 40, kom. 660 677 038
Inżynier nadzoru
Konrad Drzewiecki
67 216 32 40, kom. 604 762 824
Sekretarz
Mariola Witulska
67 216 32 40, kom. 883 321 092

Inspektor Ochrony Danych

Renata Gracoń
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 677 038

Stanowisko ds. Pracowniczych

Arleta Ławniczek
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 216 32 40, kom. 883 320 037

Stanowisko ds. Informatyki

Tomasz Witkowski
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 428

Posterunek Straży Leśnej

Przemysław Borżdyński
Starszy strażnik leśny
Tel.: kom. 660 797 424
Dawid Herba
Strażnik leśny
Tel.: kom. 789 869 917

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Drzewiecka
Specjalista SL - Edukacja leśna, ochrona przyrody, turystyka, rzecznik prasowy
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 420
Jędrzej Ziółkowski
Specjalista SL - Hodowla lasu, szkółkarstwo, lasy niepaństwowe
Tel.: 67 216 32 40, kom. 789 869 918
Natalia Rapke
Specjalista SL - Ochrona lasu, ochrona p-poż
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 443
Mariusz Danilewicz
Specjalista - Ewidencja i sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych, administracja SILP
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 441
Karolina Herba
Specjalista SL - Użytkowanie lasu, sprzedaż drewna
Tel.: 67 216 32 40, kom. 883 368 623
Dawid Domagała
Instruktor techniczny - Sprzedaż drewna, BHP
Tel.: 67 216 32 40, kom. 883 327 435
Monika Bartol
Starszy Specjalista SL - Stan posiadania, mapa numeryczna, urządzanie lasu
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 405
Monika Gostołek
Specjalista ds. projektów rozwojowych i zagospodarowania turystycznego
Tel.: 67 216 32 40, kom. 510 413 290

Dział Finansowo-Księgowy

Dorota Wojtysiak
Starszy księgowy - Kasa, bank, gospodarka magazynowa
Tel.: 67 216 32 40, kom. 883 328 587
Kamila Księżak
Starsza księgowa - Należności, zobowiązania, VAT, ZFŚS
Tel.: 67 216 32 40, kom. 883 366 415
Agnieszka Wawrzyniak
Starszy księgowy - Płace, ZUS
Tel.: 67 216 32 40, kom. 789 869 915
Paulina Jaworska
Starszy księgowy - ZUL, ZFŚS
Tel.: 67 216 32 40
Kamila Mikołajczyk
Księgowy - ZUL
Tel.: 67 216 32 40, kom 510 413 018

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Radosław Łosoś
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 67 216 32 40, kom. 510 413 025
Monika Majchrzycka
Starszy specjalista ds. administracji
Tel.: 67 216 32 40, kom. 883 352 092
Jakub Świątnicki
Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych
Tel.: 67 216 32 40, kom. 511 091 795
Aleksandra Kościelnik
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 431