Zaproszenie

Tereny Nadleśnictwa Trzcianka to nie tylko bogactwo walorów przyrodniczych – to także, nie do końca jeszcze poznane, dzieje dawnego osadnictwa oraz oryginalne zabytki architektury ludowej. Do cech charakterystycznych należy także niski stopień degradacji ekologicznej i urbanizacji oraz relatywnie małe uprzemysłowienie.

Zasady korzystania z lasu

Zapraszamy do korzystania z uroków Nadleśnictwa Trzcianka.