Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo gospodaruje na ubogich glebach przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 53 lata, a przeciętna zasobność przekracza 255 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 83 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 16 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków poszczególnych gatunków drzew

 • 88 proc. – sosna, modrzew
 • 1 proc. –  świerk
 • 2 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 2 proc. – brzoza
 • 2 proc. – buk
 • 5 proc. – pozostałe

Wiek drzewostanów

 • 15 proc. – 20 lat
 • 19 proc. – II klasa
 • 32 proc. – III klasa
 • 19 proc. – IV klasa
 • 11 proc. – V klasa
 • 4 proc. – VI klasa i starsze

Ilość drewna w lesie

 • Sosna – 262 m sześc./ha
 • Modrzew – 198 m sześc./ha
 • Świerk – 222 m sześc./ha
 • Brzoza – 216 m sześć./ha
 • Buk - 258 m sześć./ha