Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Przez tereny naszego nadleśnictwa przebiegają granice dwóch obszarów chronionego krajobrazu:
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci
Obejmuje on fragment unikalnego krajobrazu pradoliny Noteci wraz z jej krawędzią i przyległymi wzgórzami morenowymi między Wyrzyskiem i Wieleniem oraz rejon jeziora Margonińskiego. Obszar ten stanowi część największej w Polsce pradoliny charakteryzującej się szczególną różnorodnością i malowniczością krajobrazu. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi ok.68 840 ha. Na terenie Nadleśnictwa Trzcianka jego zachodnia granica biegnie drogą Nowe Dwory, Jędrzejewo, Bukowiec do drogi Czarnków – Trzcianka i dalej na północ, ww. drogą, przez Kuźnicę Czarnkowską, Radolinek, Radolin do Białej, skąd dalej przez pola dociera do szosy prowadzącej do Stobna. Obszar ten zajmuje łączną powierzchnię 366,29 ha.


Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą
Znajduje się w północno-zachodniej części Nadleśnictwa Trzcianka. Na unikalne walory tego obszaru składają się charakterystyczne krajobrazy polodowcowych rynien z malowniczo położonymi jeziorami, dolinami rzecznymi i otoczonymi lasami bagnami. Zachowały się tutaj resztki dawnej Puszczy Drawskiej z wiekowymi drzewami o charakterze pomnikowym. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi ok. 62 200 ha, z czego 8258,08 przypada na teren Nadleśnictwa Trzcianka.