Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Trzcianka przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 57 lat, a przeciętna zasobność przekracza 247 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 72 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
 • 24 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 4 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków poszczególnych gatunków drzew

 • 88 proc. – sosna, modrzew
 • 1 proc. - świerk
 • 2 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 2 proc. – brzoza
 • 2 proc. – buk
 • 5 proc. – pozostałe

Wiek drzewostanów

 • 13 proc. – I klasa
 • 17 proc. – II klasa
 • 19 proc. – III klasa
 • 31 proc. – IV klasa
 • 11 proc. – V klasa
 • 9 proc. – VI klasa i starsze