Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Pierwsze dokumenty dotyczące Trzcianki i okolicznych lasów pojawiają się w roku 1245. Od 1748 roku majętność Trzcianka wraz z przynależnym do niej lasem stanowiła własność prywatną, właścicielem był Lasocki, który nabył ją od generała Stanisława Poniatowskiego, ojca ostatniego króla polskiego. W okresie tym użytkowanie lasu było prowadzone w granicach dopuszczalnych, zapewniających ciągłość i trwałość drzewostanów wszystkich gospodarczo ważnych gatunków drzew.

Odnowienie halizn i miejsc nieobsianych w cięciach przerębowych było prowadzone przez wykładanie szyszek sosnowych, zbieranych w formie ekwiwalentu za przywileje drzewne i pastwiskowe przez mieszkańców przyleśnych miejscowości, albo sadzonkami wyjętymi ze zbyt gęstych nalotów. Na skutek ograniczenia swobody posiadaczy dużych majątków przez Prusy, Lasocki umową z 17 czerwca 1778 roku sprzedał Trzciankę hrabiemu Świniarskiemu z Kruszewa. W końcu jednak nowy, a zarazem ostatni polski właściciel Trzcianki i jej lasów zmuszony był również się jej pozbyć. Umową z dnia 17 listopada 1789 roku sprzedał Trzciankę wraz z lasem królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II za kwotę 135 500 talarów, który nabył ją jako własność prywatną.

   W latach 1802 do 1804 przystąpiono do pomiaru i podziału przestrzennego lasów nadleśnictwa. W latach 1802 do 1804 przystąpiono do pomiaru i podziału przestrzennego lasów nadleśnictwa. Po powstaniu Księstwa Warszawskiego przez teren nadleśnictwa przebiegała granica, którą w dniach 3 do 7 września ustalono miedzy Księstwem Warszawskim, a Prusami. Po traktacie paryskim w roku 1814 lasy trzcianeckie ponownie przypadły do Prus Zachodnich, a następnie do prowincji Poznań i regencji bydgoskiej . Po śmierci Fryderyka Wilhelma II majętności Trzcianka i lasy nadleśnictwa zostały z dniem 23 kwietnia 1835 roku uznane jako domeny państwowe i tak hipotecznie zapisane. Od tego czasu lasy nadleśnictwa Trzcianka nieprzerwanie do chwili obecnej stanowią prawnie uznaną własność państwową.

   Pierwszy operat leśny sporządzony został na lata 1845–1854. Pierwszy operat leśny sporządzony został na lata 1845–1854. Zawarte w nim informacje są nieocenionym źródłem poznawczym historii nadleśnictwa.Po II wojnie światowej już w marcu 1945 roku na tereny te przybyli pierwsi leśnicy, powstały 3 Nadleśnictwa: Rychlik, Trzcianka i Biała. Kolejno w latach 1970, 1972, 1979,1993 następowały reorganizacje i zmiany granic nadleśnictwa. W obecnej formie Nadleśnictwo Trzcianka funkcjonuje od 1.01.2004 roku.

Opracowano na podstawie: "Historii Lasów Nadleśnictwa Trzcianka" autorstwa Mirosława Majewskiego