Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz Lasów HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

W związku ze stwierdzeniem podczas audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF do kategorii 3.1 oraz 3.2 Nadleśnictwo Trzcianka zweryfikowało w 2018 roku zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii oraz w roku 2021 zweryfikowało listę drzewostanów zakwalifikowanych do kategorii 4.1.