Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz Lasów HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Trzcianka na lata 2014-2023 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 28 kwietnia 2014 r.


Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa Trzcianka w formie pisemnej lub elektronicznej.